Звіт про результати проведення внутрішнього моніторингу та оцінки

 

Звіт про результати

 проведення внутрішнього моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг у комунальній установі Таїровської СР «Центр надання соціальних послуг»

за 2022 рік

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013   № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та  Постанови КМУ № 449 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг» в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Таїровської СР ради було проведено  внутрішню оцінку якості (далі - оцінка) та моніторинг соціальних послуг.

Робота проводилась в період з 11 листопада по 16 грудня 2022 року.

Для забезпечення даного напряму роботи здійснено наступні заходи:

  • призначено відповідальним за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення  та аналізу  соціального працівника центру Фют Г. В.
  • затверджено склад комісії з оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені працівники  центру, отримувачі  соціальної послуги догляду вдома, загалом 3 особи;
  • директором центру затверджено  план проведення внутрішньої оцінки якості  соціальної послуги догляду вдома;  
  • затверджено план засідань комісії з оцінки якості соціальних послуг.

 

Внутрішньому моніторингу  та оцінці підлягають:

  • дотримання вимог встановлених у Державному стандарті догляду  вдома та супровід, який затверджений  наказом Мінсоцполітики  від 13.11.2013 року № 760

 

 До складу фахівців комунальної установи Таїровської СР «Центр надання соціальних послуг» входять 8 соціальних робітників, що надають послуги «Догляд вдома» та 1 юрист (соціальний менеджер), що надає послуги «Соціальний супровід» у зв’язку з вакантною посадою ФСР.

 

Комунальна установа Таїровської СР «Центр надання соціальних послуг» використовував такі методи оцінки: карта (анкета) опитування, яка заповнюється з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги «Догляд вдома» та «Супровід». В опитуванні взяли участь 19 отримувачів соціальних послуг, з якими проводились співбесіди; телефонне опитування, проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано. Використовувався такий метод проведення оцінки якості соціальних послуг як самооцінка  працівниками територіального центру своєї роботи.  За результатами самооцінки  75 %   працівників  одержали «високу» оцінку,   25  %  - «добру».

    Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались наступні показники:  адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

          Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах (згідно індивідуальних планів – 100%). Всі особові справи підопічних містять  індивідуальні плани надання соціальних послуг: догляд вдома та супровід що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальних  послуг. Своєчасно проводиться  повторне (при потребі)  визначення індивідуальних потреб, раз на пів року.

          Результативність: згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  100 % опитаних підопічних задоволені рівнем надання соціальних послуг:

догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувачів  соціальних послуг у процесі  надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги  не надавались.

Скарг стосовно надання соціальних послуг від підопічних не було. Працівників центру, які залучені до надання соціальних послуг заохочено преміями, згідно Положення  про преміювання працівників  центру.

Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні приймається комісією з розгляду питань щодо надання соціальних

 

 

 послуг мешканцям Таїровської територіальної громади на протязі 10 календарних  днів з моменту звернення  отримувача   соціальної послуги або його законного  представника. Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та складання індивідуального плану здійснюється протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника. Але трапляються поодинокі випадки затримання у прийнятті рішення про відмову чи надання соціальної послуги у зв’язку з порушенням терміну отримання медичних висновків чи довідок з пенсійного фонду.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги «Догляд вдома».

Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним робітником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на рік.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двох сторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість: центр надання соціальних послуг розташований в центрі громади, має зручне транспортне сполучення. Всі державні та громадські установи, з якими співпрацює установа розташовані поруч. Біля будівлі знаходиться паркувальний майданчик, розрахований  приблизно на 10 автомобілів. Будівля Таїровської СР обладнана кнопкою виклику, що є необхідною умовою для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вздовж коридору оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться буклети, роз’яснення порядку подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державні стандарти догляду вдома.

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно карти опитування), в т. ч. телефонних опитувань, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників центру.

Працівники центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (р . ІІІ, ч. 1 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації;

посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними знаннями й навичками, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324;

розроблена програма для навчання на робочому місці соціальних робітників, що надають соціальні послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю; зібрані друковані матеріали для проведення навчань соціальних робітників, в тому числі  і  матеріали для початківців.

В особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка).

Щопонеділка проводяться оперативні наради, на яких працівники  ознайомлюються зі змінами у законодавстві у сфері надання соціальних послуг.

Залишається проблемою забезпеченість соціальних робітників необхідним обладнанням та інвентарем. Відсутні транспортні засоби, а саме – велосипеди та автомобіль.  

 Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси,які переважали).

 

 

 

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре»

-

-

Професійність

 

 

«незадовільно»

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

              -

-

«незадовільно»

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

 

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

         

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають  встановленому рівню – «Добре». Однак, під час проведення  моніторингу та оцінки якості   соціальних послуг були виявлені недоліки, для усунення яких заплановано здійснити наступні заходи:

 

 

  • постійно підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів;
  • проводити роботу, спрямовану на своєчасність  розгляду  звернень отримувачів соціальних послуг;
  • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази центру  в частині забезпечення працівників спецодягом, транспортними засобами, засобами індивідуального захисту;
  • провести нараду  із працівниками  центру з метою оприлюднення результатів проведення  моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг;
  • оприлюднити на сайті ТГ результати проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у КУ «ЦНСП».

 

 

Директор КУ «ЦНСП»                                          Галина ФЮТ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь