Про порядок та умови надання платних соціальних послуг, що надаються комунальною установою Таїровської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

     Про порядок та умови надання  платних  соціальних  послуг, що надаються комунальною установою Таїровської селищної ради 

Одеського району Одеської області

«Центр надання соціальних послуг»

 

1. Загальні положення 

 

           1.1. Дане Положення про порядок та умови  надання платних соціальних послуг, що надаються комунальною установою Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області «Центр надання соціальних послуг» розроблено відповідно вимог Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої  плати  за надання соціальних послуг», від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Господарського кодексу України, Наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 року №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг» та  Положенню про комунальну установу Таїровської селищної ради «Центр надання соціальних послуг» від 15.02.2021 року № 49-VIII (далі - Центр).

          1.2. Платні соціальні послуги надаються Центром з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян  Таїровської територіальної громади.

          1.3. Положення визначає організаційно-правову форму надання Центром платних соціальних послуг. 

 

2. Порядок надання Центром платних соціальних послуг

 

2.1. Надання платних соціальних послуг здійснюється працівниками  Центру, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг, та спеціально створеними структурними підрозділами.

2.2. Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі затверджених тарифів.  

2.3. Платні соціальні послуги надаються:

 - отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

 - понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг;

 - особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

 - особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим у разі:

       - надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

         - надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

          - укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим  договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, у якому передбачено надання соціальних послуг, купівлі-продажу, дарування, пожертви та спадщини). 

2.4. Центр надає клієнтам інформацію про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату.

2.5. Платні соціальні послуги надаються згідно затверджених засновником тарифів 1 раз на рік і можуть переглядатись шляхом коригування (перегляду) лише тих складових тарифу,  за якими відбулись цінові зміни.

 

3 .    Перелік платних соціальних послуг

3.1.   Перелік платних соціальних послуг:

 • Ведення домашнього господарства; Придбання і доставка продовольчих, промислових, господарських товарів і медикаментів у місцевих пунктах продажу;

 • Прасування.1,5 кг. сухої білизни;

 • Генеральне прибирання;

 • Вологе прибирання;

 • Косметичне прибирання;

 • Підготовка продуктів для приготування їжі;

 • Організація харчування (приготування їжі);

 • Миття одного вікна (не більше трьох);

 • Допомога при консервації овочів та фруктів;

 • Організація харчування (годування ліжко хворих);

 • Прання білизни та одягу (до 1,5 кг. білизни);

 • Дрібний ремонт одягу;

 • Надання допомоги при купанні;

 • Підрізання нігтів;

 • Надання допомоги при оплаті житлово-комунальних послуг. Заповнення абонентських книжок, оплата житлово-комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок);

 • Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги);

 • Надання допомоги в оформленні документів (оформлення замовлень на доставку вугілля, дров);

 • Надання допомоги у написанні листів, заяв;

 • Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях;

 • Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт (обробка присадибної ділянки);

 • Надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога у ремонті приміщень);

 • Очищення від пилу килимів, доріжок, пилососом замовника(1.м.кв.);

 • Миття газової плити;

 • Заміна натільної і постільної білизни;

 • Миття, чищення, раковини, ванни;

 • Відтаювання холодильнику, його миття всередині, зовні;

 • Миття люстр, підвісок, торшерів, плафонів;

 • Миття стін, дверей у житлі( 1 м.кв.);

 • Прання білизни (ручне) у замовника вдома, у будинках без комунальних зручностей (1 кг. сухої білизни);

 • Миття посуду;

 • Винесення сміття;

 • Виклик  лікаря;

 • Миття голови та розчісування волосся.

 

4. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

 

4.1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі її вартості.

4.2. Вартість платної соціальної послуги розраховується відповідно до економічного обґрунтування планових витрат, визначених на основі розрахункових фінансових показників  та затверджених кошторисів.

4.3 Вартість кожної соціальної послуги визначаються окремо на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат.

До прямих витрат належать:

 • заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

 • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, супутні роботи та послуги);

 • інші прями витрати необхідні для надання послуги.

 До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг, враховуючи доплату до мінімальної заробітної плати.  Тарифні ставки, надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів, розрахунки можуть бути скориговані з урахуванням змін в оплаті праці.

Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються виходячи з тривалості виконання робіт з надання платних соціальних послуг та норм навантаження (або часу для їх виконання).

Норми часу, у межах яких  надаються платні соціальні послуги,   враховуються при проведенні розрахунків їх тарифів (ціни) у вигляді розрахункових коефіцієнтів (Кч).  

4.4. До загально-адміністративних витрат  відносяться:

- витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

- на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи  та послуги; інші витрати);

- інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, комунальні послуги та енергоносії, зв'язок, транспортні витрати на адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт і обслуговування обладнання адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення). 

4.5. До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає соціальні послуги за різними договорами .

4.6. Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги Центр:

              -  проводить аналіз прямих витрат за базовий рік;

              - визначає перелік соціальних послуг, які надаються, або плануються надавати Центром за плату;

              - здійснює опис платних соціальних послуг, визначає кількісний та якісний склад виконавців, які безпосередньо приймають участь у їх наданні;

              - визначає та затверджує норми витрати часу, який витрачається для виконання послуги з кожним із виконавців. У випадку, якщо такі норми часу для окремого виду соціальної послуги відсутні, їх можна визначити та затвердити на підставі актів хронометражу. Акт хронометражу складається на основі узагальнення витрат часу для виконання такого виду послуги;

              - проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки визначаються на підставі існуючих нормативних документів;

              - визначає на підставі відповідних  нормативів прямі матеріальні витрати, які безпосередньо використовуються при надані окремого виду платної соціальної послуги. Якщо такі нормативи відсутні або не затверджені, застосовуються розрахункові показники з урахуванням фактичних витрат (за цінами, підтвердженими накладними, рахунками-фактурами, прайс-листами тощо). Відповідно до змін цінової політики постачальників матеріальних ресурсів дані для розрахунків можуть бути скориговані з урахуванням індексу зміни закупівельної ціни або індексу інфляції; 

              - інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об’єктивно обґрунтувати їх потребу;

              - адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівниками (працівником);

             - розподіл загально виробничих витрат проводиться згідно «методом взаємодії», який здійснюється в два етапи:

           а) розрахунок власних витрат адміністративно господарських підрозділів (адміністрації закладу, бухгалтерії, господарської служби (за їх наявності));

           б) визначення вартості послуг цих підрозділів відповідно до їх частки у затратах на надання соціальної послуги згідно з вказаними вище критеріями розподілу.

      4.7. Розрахунок загальної вартості соціальної послуги проводиться за формулою:

                                  ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де:

ВСП – вартість соціальної послуги;

ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин);

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

КО – кількість отримувачів соціальної послуги;

   4.8. Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-години розраховується за формулою :

                                   ВОГ = ПВ +ЧАВ, де:

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

ПВ –прямі витрати;

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується  при визначенні вартості соціальної послуги;

   4.9.  Прямі витрати визначаються за формулою :

             ПВ=(ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ)/РД /НТРД,  де:

ПВ –прямі витрати

ЗПЄВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу;

ПТРП – придбання товарів, робіт, послуг, безпосередньо пов’язаних із 

             наданням соціальної послуги;

ІПВ –   інші прямі витрати;

РД –     кількість робочих днів на рік;

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах.

   4.10. Розцінки за соціальні послуги, що надаються Центром, наведені в додатку 3 до цього рішення. 

   4.11. Зміна тарифів на платні соціальні послуги  розробляється бухгалтерією Центру і затверджується Засновником один раз на рік.

 

5. Порядок установлення диференційованої плати

за надання соціальних послуг

 

5.1. Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

5.2. Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється з дати укладання договору і переглядається щороку.

5.3. Диференційована плата за надання соціальних послуг сплачується щомісяця у розмірі, що не перевищує граничної величини. Якщо вартість соціальних послуг, що надаються протягом відповідного місяця, не перевищує граничної величини, диференційована плата за надання соціальних послуг становить 75% вартості таких послуг.

5.4. Прожитковий мінімум  для встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг враховується у встановленому законодавством розмірі для відповідної категорії осіб за місяць, що передує місяцю звернення особи за наданням соціальних послуг.

5.5. Вартість соціальної послуги визначається на підставі тарифу та обчислюється Центром за формулами, що містяться в п.п. 4.7 – 4.9. цього Положення.

 

           6. Планування та використання доходів від надання платних послуг

 

         6.1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства. 

         6.2. Кошти отримані від надання платних соціальних послуг спрямовуються в першу чергу на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг.

         6.3. Кошти отримані від платних соціальних послуг можуть також спрямовуватись на розвиток структурних підрозділів Центру та видатків не забезпечених за загальним фондом установи.

         6.4. Оплата за послугу здійснюється на рахунок Управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради на підставі договору та  актів виконаних робіт.

         6.5. Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються Засновником Центру.

      

 

    

 

Секретар селищної ради                                                     О.В. Орлов  


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь