Соціальні послуги

КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ НАДАННЯ згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ

про соціальні послуги:

 Класифікація соціальних послуг

1. Соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на:

1) соціальну профілактику - запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню особи/сім’ї в такі обставини;

2) соціальну підтримку - сприяння подоланню особою/сім’єю складних життєвих обставин;

3) соціальне обслуговування - мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у громаду.

2. Соціальні послуги за типами поділяються на:

1) прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо);

2) комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція тощо);

3) комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим);

4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою мовою тощо).

3. Соціальні послуги залежно від місця надання поділяються на послуги, що надаються:

1) за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

2) у приміщенні надавача соціальних послуг:

стаціонарно - в умовах цілодобового перебування (проживання) отримувача соціальної послуги із забезпеченням харчуванням та умовами для проживання;

напівстаціонарно - протягом визначеного часу доби з умовами для нічного або денного перебування;

3) за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці.

4. Соціальні послуги залежно від строку надання поділяються на послуги, що надаються:

1) екстрено (кризово) - невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;

2) постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;

3) тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року;

4) одноразово.

5. Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до цього Закону, визначається класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.

6. Базовими є такі соціальні послуги:

1) догляд вдома, денний догляд;

2) підтримане проживання;

3) соціальна адаптація;

4) соціальна інтеграція та реінтеграція;

5) надання притулку;

6) екстрене (кризове) втручання;

7) консультування;

8) соціальний супровід;

9) представництво інтересів;

10) посередництво (медіація);

11) соціальна профілактика;

12) натуральна допомога;

13) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

14) переклад жестовою мовою;

15) догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

16) супровід під час інклюзивного навчання;

17) інформування.

7. Перелік та порядок надання соціальних послуг за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування регулюються законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

КУ «ЦНСП»  НАДАЮТЬСЯ ТАКІ СОЦІАЛЬЛЬНІ ПОСЛУГИ:

 Догляд вдома:

-допомога у веденні домашнього господарства - закупівля та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставка гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні; допомога у самообслуговуванні - допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної та постільної білизни, у користуванні туалетом тощо; допомога при пересуванні по квартирі; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я; обробіток присадибних ділянок (не більше ніж 0,02 гектара); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності, консультації психолога); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів, внесення платежів.

 Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах:

-відвідування отримувача соціальної послуги за місцем його проживання (перебування);

-оцінка потреб сім'ї (особи), яка перебуває у СЖО;

-складання індивідуального плану соціального супроводу;

-аналіз коригування плану соціального супроводу ;

-інформування що до питань, пов'язаних з наданням інших послуг і соціальної допомоги. Надання інформаційно-освітніх матеріалів ,буклетів, листівок;

-бесіди з отримувачем соціальної послуги членами його сім'ї , особами з найближчого оточення (очно, телефоном);

-психологічну підтримку згідно з професійною компетенцією (організація психотерапевтичних груп , психологічна корекція);

-організацію та проведення сімейних групових нарад, мережевих зустрічей ; -залучення отримувача послуги до участі у тренінгах, дискусія, засіданнях за круглим столом, семінарах, лекціях та інших заходах;

-допомогу отримувачу соціальної послуги в оформленні документів;

-перенаправлення отримувача соціальної послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;

-організацію та забезпечення діяльності груп взаємодопомоги;

-ведення документа

 Соціальна профілактика:

-допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

-залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представлення інтересів; надання психологічної допомоги;

-корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

-сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

-участь в організації та діяльності груп самодопомоги; допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зав’язків;

-сприяння в отриманні правової допомоги; сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;

-сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).

 Консультування:

-допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

-залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представлення інтересів; надання психологічної допомоги;

-корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

-сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

-участь в організації та діяльності груп самодопомоги; допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зав’язків;

-сприяння в отриманні правової допомоги; сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;

-сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).

 Інформування:

-інформування громадськості про соціальні послуги націлена на те, щоб сприяти доступу населення до соціальних послуг через надання повної та достовірної інформації щодо можливості їх отримання, а також сприяє реалізації державної соціальної політики.

 Представництво інтересів:

- для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

-для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

-для сімей, осіб з числа національних меншин;

-для осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

-для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї;

-для громадян похилого віку;

 Екстрене (кризове) втручання:

-психологічна допомога (діагностика, консультування, підтримка, корекція  сімейних стосунків тощо);

-надання інформації з  питань соціального захисту населення, допомога в  організації взаємодії з  іншим фахівцями та  службами, представництво інтересів, допомога   в  оформленні або відновленні  документів; -посередництво в  здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих  заходів, формування ідеології здорового способу життя і  подолання  шкідливих звичок;

-створення безпечних умов  проживання для дітей (влаштування  дітей  до Центрів  соціально-психологічної реабілітації  та жінок з  новонародженими дітьми  (влаштування жінок з дітьми  до Центру  матері та дитини ), тощо.

 Соціальний супровід сімей у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування:

-комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу з сім’ї, в тому числі і до самостійного життя. 

 Соціальна інтеграція та реінтеграція:

Допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення ,складання плану виходу із складної життєвої ситуації.

 Посередництво (медіація):

-допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту

 Соціальна профілактика:

-допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв’язання;

-залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомогу в його реалізації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представлення інтересів; надання психологічної допомоги;

-корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;

-сприяння навчанню, формуванню та розвитку соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;

-участь в організації та діяльності груп самодопомоги; допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зав’язків;

-сприяння в отриманні правової допомоги; сприяння в отриманні інших соціальних послуг відповідно до виявлених потреб;

-сприяння у працевлаштуванні (у тому числі у проведенні експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації).

 Натуральна допомога:

-забезпечення  гарячими обідами, продовольчими та промисловими товарами, засобами гігієни, ремонтом взуття та іншим.
Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги організовано надання на платній та безоплатній основі перукарських послуг. Також у відділенні діють пункт прийому та видачі вживаних речей, якими користуються внутрішньо переміщені особи та пункт прокату технічних засобів реабілітації, послугами якого користуються особи

похилого віку, що не мають інвалідності.

-швацькі послуги (ремонт одягу);
-послуги з комплексного обслуговування й ремонту будинків.

 Соціальна адаптація; соціально-психологічна реабілітація.

Та інші базові соціальні послуги визначені законодавством за погодженням зі структурним підрозділом з питань соціального захисту населення виконавчого органу територіальної громади.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь