Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 23.10.2023 р.

Дата: 23.10.2023 14:55
Кількість переглядів: 209

Єдина екологічна платформа "ЕкоСистема"
Заява


Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 23.10.2023 р.
Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 23-10-2836-23
Замовник:
Виконком Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області

1. Назва документа державного планування:
Внесення змін до "Детального плану частини території смт Таїрове Одеського району
Одеської області у межах кварталу обмеженого вул. Берегова та Рибпортівська"

2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування
Внесення змін до "Детального плану частини території смт Таїрове Одеського району
Одеської області у межах кварталу обмеженого вул. Берегова та Рибпортівська"
Основними цілями є: визначення меж та функціонального призначення земельних
ділянок будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків за кодом
функціонального призначення території «10101.0» та назвою виду функціонального
призначення території - «території житлової багатоквартирної забудови»; визначення
зелених ліній озелененої території загального користування; розміщення торгово-
розважального центру в межах території житлової багатоквартирної забудови;
уточнення меж всіх обмежень у використанні земель згідно із законодавством,
державними будівельними нормами, санітарно-гігієнічними нормами, спеціальною
документацією; визначення червоних ліній та ліній регулювання забудови вулиць
Берегова та Рибпортівська. ДДП державного рівня: Закон України «Про основні засади
(стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року. ДДП
регіонального рівня: Стратегія розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки
включно; Комплексна програма охорони довкілля Одеської області на 2023 рік; Схема
планування території Одеської області та Схеми планування територій курортно-
оздоровчого та рекреаційного призначення Одеської області, розроблені проєктним
інститутом ДП УДНДІП “Діпромісто” та затверджені рішенням Одеської обласної ради
від 24 квітня 2013 року №775-VI; Схема планування Біляївського району”, що
затверджена Одеською обласною радою народних депутатів від 21.02.1984 року №99;
Обласна Програма "Питна вода Одещини" на 2021-2024 роки. ДДП місцевого рівня:
Програма по охороні навколишнього природного середовища Таїровської селищної
громади на 2023-2025 роки; «План соціально-економічного розвитку Таїровської
селищної громади на 2020-2022 роки», що затверджена рішенням Таїровської селищної
ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Таїровської селищної
ради на 2020-2022 роки» від 24 листопада 2019 року №290-VII; Коригування
генерального плану смт Таїрове, розроблений «Укрюжгипроводхоз» у 2006 році,
затверджене рішенням Таїровської селищної ради №222-Vвід 14 грудня 2006 року;
Детальний план частини території смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської
області у межах кварталу обмеженого вул. Берегова та Рибпортівська, затверджений
рішенням Таїровської селищної ради від 14.11.2017 р. №784-VIІІ.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для
реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі
щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення
ресурсів)
Заплановані об’єкти не віднесені до категорій видів планованої діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та не підлягають оцінці впливу на довкілля.
Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує у відповідності до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для
здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в)
транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – в ході здійснення стратегічної
екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації ДДП містобудівної
документації на місцевому рівні, зокрема, мають бути оцінені наслідки таких
компонентів довкілля: Ґрунти: Виконання повного комплексу заходів з інженерної
підготовки території, передбаченого ДДП, дозволить своєчасно запобігти підтопленню,
проявів гравітаційних процесів, що в цілому матиме позитивний вплив на формування
навколишнього середовища та покращить санітарно-гігієнічні умови території.
Атмосферне повітря: Можливе покращення якості атмосферного повітря внаслідок
розвитку велосипедного руху та запровадження енергоефективного управління
сільським господарством. Водні ресурси: передбачається розвиток системи дощової
каналізації, що забезпечить відведення поверхневого стоку з території, що підлягає
детальному плануванню. Стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі
вилучення земельних ділянок): створення ландшафтних та рекреаційних зон матиме
позитивні наслідки щодо збереження та збагачення біорізноманіття. Акустичний
вплив: основним джерелом шумового забруднення є автомобільний транспорт, а саме
по автомобільній дорозі загального користування місцевого значення, обласна О161827
«Курортна зона "Чорноморка" –Рибпорт -/М-27/». б) для територій з природоохоронним
статусом – територія розташована в межах Чорноморського прибережно-морського
регіонального екологічного коридору Азово-Чорноморської національної екологічної
мережі. в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – не матиме
суттєвого впливу на довкілля, територіально ділянка розташована на віддалені від межі
сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо
документ державного планування не буде затверджено
Перший альтернативний варіант «Нульовий» - сценарій (за відсутності розвитку
проєкту) – не складається і не затверджується містобудівна документація, цей сценарій
може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій
щодо стану довкілля та розвитку території. Другий альтернативний варіант –
«Розташування малоповерхової забудови до 3 поверхів з об’єктами повсякденного
обслуговування». Цей сценарій виконує вимоги попередньої містобудівної
документації. Третій альтернативний варіант – «Розташування багатоповерхової
забудови (від 6 до 9 поверхів включно) з об’єктами повсякденного обслуговування».
Цей варіант дозволить ущільнити територію та ефективніше використовувати її для
різних функцій.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Дослідження: санітарно-хімічні та бактеріологічні питної води, інструментальні (рівні
шуму та вібрації), середніх концентрацій забруднюючих речовин (завислі речовини,
формальдегід, діоксид азоту). Основним критерієм під час стратегічної екологічної
оцінки є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і
правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного
середовища.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування
Застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, що
дозволить мінімалізувати шкідливий вплив на оточуюче середовище; інтенсивне
озеленення, упорядкування санітарно-захисних зон смугами озеленення спеціального
призначення, що поглинають вуглекислий газ (наприклад дерева акації, тополі,
каштана тощо) між режимоутворюючими об’єктами, автомобільною дорогою О161827
«Курортна зона "Чорноморка"–Рибпорт-/М-27/» і сельбищною територією; створення
озеленених територій загального користування та тих, що призначені для
рекреаційних цілей; налагодження сучасної системи поверхневого відведення та
реконструкція існуючої побутової каналізаційної мережі; забезпечення
централізованим водопостачанням новоутворених територій. Запровадження
енергозберігаючих заходів, що зможуть зменшити витрати на опалення. Сортування
сміття згідно Національною стратегію управління відходами до 2030 року, яка зменшує
обсяг утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного
використання.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну
оцінку
Виконати в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання
Відповідальний: Казанцева Надія Костянтинівна - Начальник Управління
містобудування, архітектури та землеустрою - головний архітектор тел.: 0800751701,
0487930409 e-mail: tairove. rada@gmail.com Адреса: 65496, Одеська область, Одеський
район, смт Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 27. Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і
не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення. Пропозицій та зауваження
від громадськості з 23.10.2023 року по 01.11.2023 року (включно до 24.00 години).

10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:
Оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті - https://tairovskagromada.
gov.ua/ від 23.10.2023
Замовник/Уповноважена особа замовника:

Виконком Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області /ХАСАЄВ
ТИМУР ХАСАНОВИЧ

Фото без описуФото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь