Увага. Оголошення.

Дата: 26.08.2022 14:09
Кількість переглядів: 358

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 • проведення громадського обговорення щодо реорганізації Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та перепрофілювання (зміну типу), перейменування Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області.
 • громадського обговорення: Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області.

З метою приведення у відповідність до законодавства у сфері освіти щодо типів закладів загальної середньої освіти назріла потреба у перепрофілюванні (зміни типу), перейменуванні Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області.

Також для вирішення важливих соціально-освітніх завдань: підвищення якості та ефективності освітнього процесу, економічної ефективності функціонування комунальних закладів освіти  громади, раціонального використання матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу, покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання, важливо провести реорганізацію Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області шляхом приєднання до Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, як відокремленого підрозділу даного закладу освіти, що надасть можливість використовувати більш сучасну матеріальну базу та кадровий потенціал Таїровського закладу загальної середньої освіти.

Окрім цього, учням Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області буде надано можливість зарахування до Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та відповідно до профілю (математичного, філологічного або технологічного) обрати предмет з поглибленим вивченням, відповідно з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами. Що забезпечує професійну орієнтацію учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці та встановлено наступность між загальною середньою і професійною освітою.

Процес  проведення реорганізації  жодним чином не вплине на освітній процес в закладах освіти, скорочення штату та чисельності їх працівників не відбудеться, в усіх працівників зберігається робоче місце.

 • процесі обговорення необхідно врахувати думку жителів Таїровської територіальної громади. Реорганізація  закладу освіти буде відбуватися у відповідності до Конституції України, пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів.
 • до статті 143 Конституція України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
 •  32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  передбачено, що рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники); у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
 • і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.
 • України «Про освіту» (ст. 25) передбачає, що засновник закладу освіти зобов’язаний: у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.
 • України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) передбачає, що реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти  (І ступінь); гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти (ІІ ступінь); ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти (ІІІ ступінь, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти).

 • сьогодні на території Таїровської селищної ради функціонує 2 заклади загальної середньої освіти комунальної власності, з них: 1 - ЗЗСО  (І-ІІІ ступенів),  1 – початкова школа (І ступеня).    
 • зв’язку з реорганізацією необхідно переоформити установчі документи діючих закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства, що передбачено проєктом рішення  «Про реорганізацію Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та перепрофілювання (зміну типу), перейменування Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області».
 • варіантом вирішення питання є прийняття селищною радою рішення «Про реорганізацію Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та перепрофілювання (зміну типу), перейменування Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області», проєкт якого пропонується:
 1. Реорганізувати Сухолиманську початкову школу Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області (ЄДРПОУ 36851866) шляхом приєднання до Таїровського закладу загальної середньої освіти  Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області  (ЄДРПОУ 34312098), юридична адреса: 65496, Одеська область Одеський район,    смт Таїрове, вул.40-річчя Перемоги , 24.
 2. Перепрофілювати (змінити тип) Таїровський заклад загальної середньої освіти  Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області на Таїровський ліцей Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області без зміни організаційно-правової форми.
 3. Перейменувати Таїровський заклад загальної середньої освіти  Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області на Таїровський ліцей Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області.
 4. Визнати Таїровський ліцей Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов'язків Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області.
 5. Затвердити Статут Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, що додається (додаток 1).
 6. Директору Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, вчинити необхідні дії щодо реєстрації Статуту  у відповідності до чинного законодавства.
 7. Створити відокремлений структурний підрозділ - Сухолиманська початкова школа - філія Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, яка знаходиться за адресою: 67821, Одеська область, Одеський район, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 98.
 8. Затвердити Положення про Сухолиманську початкову школу - філію Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, що додається (додаток 2).
 9. Затвердити структуру Сухолиманської початкової школи - філії Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області, що додається (додаток 3).

10. Створити комісію з реорганізації Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області шляхом приєднання до Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області.

 1. Голові комісії з реорганізації  Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області шляхом приєднання до Таїровського ліцею Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області:
  1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією  шляхом приєднання зазначеного закладу, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.
  2. Встановити строк заявлення кредиторських вимог при реорганізації шляхом приєднання вищезазначеного закладу терміном у два місяці з часу оприлюднення цього рішення.
 • 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року передбачено, що в обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які: стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків громадян; життєвих інтересів громадян, інтересів територіальних громад.
 • на період оголошення воєнного стану на території України забороняються масові зібрання, пропозиції та зауваження щодо реорганізації та перепрофілювання (зміни типу), перейменування закладів освіти приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 65496, вул. 40 – річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, Одеський район, Одеська область (відділ освіти Управління гуманітарної політики) та на електронну адресу: osvita.tairove@gmail.com
 • участі в обговоренні запрошуються мешканці Таїровської територіальної громади у період з 1 серпня 2022 року по 1 серпня 2023 року.
 • особа за проведення громадського обговорення – Іваній Тетяна Михайлівна головний спеціаліст відділу освіти Управління гуманітарної політики селищної ради, телефон: 0948630409 (5).
 • і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій, здійснюється організатором. Після отримання пропозицій та проведення їх аналізу результати громадського обговорення будуть оприлюднені на сайті Таїровської селищної ради.

            Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в обговоренні проєкту рішення Таїровської селищної ради  «Про реорганізацію Сухолиманської початкової школи Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та перепрофілювання (зміну типу), перейменування Таїровського закладу загальної середньої освіти Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області».

 


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь