УВАГА! Конкурс на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Дата: 10.09.2019 17:06
Кількість переглядів: 889

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Фото без опису

 Правові підстави проведення конкурсу:

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094  «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров`я».

Рішення Таїровської селищної ради:

-від 06 червня 2019 року № 174-VII «Про створення комунального некомерційного підприємства Таїровської селищної ради  «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»;

- від 11 липня2019 року № 197-VІІ Про проведення конкурсу на зайняття  посади директора комунального  некомерційного підприємства  Таїровської селищної ради «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»;

Розпорядження  в.о.  селищного голови від 01.08. 2019 року №134-СР«Про конкурсну комісію з   проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Таїровської селищної ради«ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР».

Розрорядження секретаря селищної ради т.в.о. Таїровського селищного голови №159-СР «Про внесення змін до Розпорядження селищного голови №134 від 01.08.2019 року Про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Таїровської селищної ради «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» від 02.09.2019 року.

 

Найменування та місцезнаходження комунального підприємства:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР».

Юридична адреса: Одеська область, Овідіопольський район, село Лиманка, житловий масив Ульянівка, масив «Радужний», буд. 21

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД: 86.21 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Основною метою діяльності КНП ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України, а також надання спеціалізованої лікувально-профілактичної і консультативної допомоги населенню Таїровської ОТГ Одеської області. 

Статут та структура КНП ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (додаються).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» на 2019 рік  передбаченіу відповідності до нормативів фінансування закладів  охорони здоров’я.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  10 вересня 2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 30 вересня 2019 року, 17.00 включно (кінцевий строк приймання документів встановлено Протоколом засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» від 04.09.2019 року).

Умови оплати  праці керівника комунального підприємства:

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором, та виплачується матеріальна допомога на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених керівнику розмірів сум посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства,надбавок та доплат, передбачених чинним законодавством.

 Строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 10 по 30 вересня 2019 року  до  канцелярії Таїровської селищної ради за адресою: 65496, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40 – річчя Перемоги, 27

 Адреса електронної пошти для довідок: e-mail: ugp.tairove.rada@gmail.com

 

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 1. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади.
 2. Копія паспорта громадянина України.
 3. Резюме у довільній формі.
 4. Автобіографія.
 5. Копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника медичного закладу, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.
 6. Згода на обробку персональних даних.
 7. Конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах.
 8. Довідка про відсутність судимості.
 9. Медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України (сертифікат).
 10. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою.
 11. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів, за встановленою формою.
 12. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подавати в запечатаному вигляді.

Дата видачі довідки не повинна перевищувати 30 календарних днів на день подачі документів для участі у конкурсі.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів на посаду:

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань«Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
 • стаж роботи на керівних посадах не менше3-х років.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку медичного закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачається:

 • заходи з виконання завдань медичного закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників медичного закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку медичного закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності медичного закладу. 

Дата і місце проведення конкурсу:

Дату проведення конкурсу буде визначено на другому засіданні конкурсної комісії після розгляду поданих документів.

Додатки:

1.Статут  КНП ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (додається).

2.Структура КНП ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ТАЇРОВСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»:

-ФАП (с. Сухий Лиман);

-Таїровська амбулаторія  загальної  практики сімейної медицини (смт Таїрове);

-Консультативно-діагностичний центр (с. Лиманка, жм Ульянівка, масив «Радужний»).

3.Форми та зразки заповнення документів(додатки-11-41)

Додаток11

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою:
____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

        (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

        Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ТАЇРОВСЬКИЙ»

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________;

? _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                                     ___________________

                                               (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 21
 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                         __________________

                                                                                (підпис)

 

Додаток 31
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

      Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________20___ р.      ________________     ___________________
                                                                    (підпис)                             (прізвище, та ініціали)

 

Додаток 41
 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

 1. акції, облігації та інші цінні папери?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

 1. комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні 

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

 1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні 

 1. запатентоване ноу-хау?

_____________________________________________

_____________________________________________

так** ні 

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні 

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні 

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні 

6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_____________________________________________

_____________________________________________

           

так** ні

       Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

       Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

 

____  _______ 20___ р.                                                                     ________________

                                                                                                                        (підпис)

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так” дайте пояснення у таблиці.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь