Таїровська селищна рада,
об'єднана територіальна громада

Одеська область Одеський район

Служба у справах дітей

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ Таїровської селищної РАДИ

Код за ЄДРПОУ: 43129433
65496, Одеська область, Одеський район, смт.Таїрове, вул.40річчя Перемоги,27
Тел.: 0800751701
ssd.tairoverada@ukr.net

 

П.І.Б

ПОСАДА 

КОНТАКТИ

Cороката

Оксана Петрівна

начальник служби  

0800751701(4)

Макаришина

Ольга Григоріївна

головний спеціаліст служби

0800751701(4)

Сармабаюк

Наталія Олексіївна

Головний спеціаліст служби

0800751701(4)

 

 

 

 

Законодавство про Службу у справах дітей

Конвенції

 1. Конвенція ООН про права дитини
 2. Європейська конвенція про здійснення прав дітей
 3. Європейська конвенція про усиновлення дітей
 4. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми
 5. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом
 6. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей
 7. Європейська конвенція про контакт з дітьми
 8. Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Кодекси

 1. Сімейний кодекс України
 2. Цивільний кодекс України
 3. Цивільний процесуальний кодекс України
 4. Кримінальний кодекс України
 5. Житловий кодекс Української РСР

Закони

 1. Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”
 2. Закон України “Про охорону дитинства”
 3. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
 4. Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”
 5. Закон України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”

Постанови Кабінету міністрів України

Назустріч щастю або як усиновити дитину

 1. Постанова Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”

Про органи опіки та піклування

 1. Постанова Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”

Створення та діяльність прийомної сім’ї (ПС) і дитячого будинку  сімейного типу (ДБСТ)

 1. Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”
 2. Постанова Кабінету міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”

 

 

 

 

 

 

Порядок виїзду дітей за кордон

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток до рішення

                                                                                                                  Таїровської селищної ради

                                                                                                             № 419-VІІ від 24.04.2020 року

 

 

Положення

про Службу у справах дітей Таїровської селищної ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Служба у справах дітей (далі - Служба) є структурним підрозділом Таїровської селищної ради. Служба утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Таїровської селищної ради від 25.04.2019 року № 120-VІІ і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

1.2. Служба підзвітна і підконтрольна Таїровській селищній раді, підпорядкована її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства молоді та спорту, наказами Міністерства соціальної політики, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями селищної ради, розпорядженнями селищного голови, прийнятими відповідно до вимог чинного законодавства та цим положенням.

1.4. Служба є юридичною особою публічного права, має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах селищної ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТАЇРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

1.6. Місцезнаходження Служби у справах дітей Таїровської селищної ради: вул. 40 – річчя Перемоги, 27, смт Таїрове, Овідіопольський район, Одеська область, 65496.

1.7. Служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Таїровської селищної ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Таїровської селищної ради.

 

2. Основні завдання та функції служби

2.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) реалізація державної соціальної політики на території Таїровської селищної ради у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) ведення державної статистики щодо дітей;

6) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів;

7) надання структурним підрозділам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

8) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

9) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

10) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території селищної ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) контролює, забезпечує своєчасне внесення, поновлення даних про дітей, відповідає за повноту та достовірність інформації стосовно дітей, що вноситься до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних опікунів, піклувальників, дітей, які опинились у складних життєвих умовах, який ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» ( далі – ЄІАС «Діти»);

12) надає потенційним опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) розробляє проєкти рішень з питань соціального захисту дітей.

2.2. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, наказів Мінсоцполітики з питань, які віднесені до компетенції Служби, та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету з питань, які віднесені до компетенції Служби;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів відповідних місцевих програм, спрямованих на захист прав та інтересів дітей;

5) бере участь у розробленні проєктів, рішень селищної ради та виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та головними розробниками, яких є інші структурні підрозділи у випадку, якщо такі проєкти стосуються захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

6) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні матеріали та статистичну звітність з питань, що віднесені до компетенції Служби, та подає їх Таїровському селищному голові;

7) бере участь у підготовці відповідних звітів селищного голови для їх розгляду на сесії Таїровської селищної ради;

8) забезпечує підготовку позовів до суду з питань захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює представництво селищної ради та її виконавчого комітету в судових органах з питань, що віднесені до компетенції Служби;

9) розглядає в установленому законодавством порядку відповідні звернення громадян;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад з питань, які віднесені до компетенції Служби;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

12) вживає заходів щодо надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування, або його зміни (видача наказів про взяття, зняття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, забезпечення, за необхідності, та супроводження звернення структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, до суду, щодо: позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав);

13) збирає, за необхідністю, такі документи, як свідоцтво про смерть батьків; рішення суду щодо визначення батьків безвісно відсутніми; недієздатними; вирок суду про відбування батьками покарання в місцях позбавлення волі, підготовка проєкту рішення структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, про надання дитині статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування;

14) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм Служби і здійснення відповідних заходів;

17) організовує розроблення і реалізацію заходів на території селищної ради, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

18) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

19) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

20) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням;

21) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі;

22) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися;

23) забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

24) порушує перед органами державної влади, структурними підрозділами селищної ради питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

25) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

26) залучає, організує та проводить профілактичні рейди, заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність з іншими структурними підрозділами Таїровської селищної ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції та у разі необхідності відповідними органами;

27) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

28) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

29) здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, окремо підготовки звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей;

30) здійснення:

- контролю умов утримання і виховання дітей; перевірки стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних установ і закладів соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;

- перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за місцем проживання;

- прийому та перевірки повідомлень про дітей, які можуть перебувати у складних життєвих обставинах, у тому числі про дітей, які ймовірно постраждали від дитячої порнографії, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, та перевірки підстав вважати дитину такою, що перебуває у складних життєвих обставинах;

- формування особових справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підготовка індивідуальних планів соціального захисту дітей, відвідування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем її проживання, навчання і роботи;

31) забезпечує захист житлових та майнових прав дітей, зокрема розгляд питання щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

32) веде облік нерухомого майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, клопотання про взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на квартирний та соціальний квартирний обліки;

33) підготовка рішень структурного підрозділу Таїровської селищної ради, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо: визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини;

34) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків у судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

35) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

36) перевірка, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності;

37) проведення процедури влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

 

3. Права Служби

3.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Таїровської селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Таїровської селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Таїровської селищної ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

3.3. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів щодо усунення таких причин.

3.4. Звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади, структурними підрозділами селищної ради питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

3.7. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8. Порушувати перед органами виконавчої влади, селищним головою питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.

3.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.

3.10. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.11. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

3.12. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.13. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей. Готувати матеріали для розгляду на засідання Комісії з питань захисту прав дитини. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії.

 

4. Керівництво Служби

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою, досвідом керівної роботи не менше трьох років.

4.3. Начальник Служби:

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований селищному голові та заступнику селищного голови згідно посадових обов’язків. 

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Таїровської селищної ради та засідань виконавчого комітету. Доводить до працівників Служби зміст нормативних та розпорядчих документів.

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.3.5. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

4.3.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Таїровської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови.

4.3.7. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Таїровської селищної ради.

4.3.8 За необхідності, бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться Таїровською селищною радою та виконавчим комітетом.

4.3.9 Представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Таїровської селищної ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва селищної ради).

4.3.10 Подає селищному голові пропозиції з вдосконалення роботи у відповідній сфері.

4.3.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

4.3.12. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.13. Несе персональну відповідальність за:

- виконання покладених на Службу завдань і здійснення функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

- виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства;

- відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства України;

- виконання рішень Таїровської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови відповідно до компетенції Служби;

- своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей;

- підготовку проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови  з питань компетенції Служби.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Таїровська селищна рада створює умови для ефективної роботи працівників Служби, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Службу завдань.

5.2. Реорганізація чи ліквідація Служби здійснюється на підставі рішення Таїровської селищної ради та відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Покладання на працівників Служби обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням сесії Таїровської селищної ради.

                                           

                                                                                                                     Додаток до розпорядження

                                                                                                             Таїровського селищного голови

                                                                                                             № 140-СР від 13.08.2019 року

 

 

                                            Положення

                 про комісію з питань захисту прав дитини

                             при  Таїровській селищній раді

 

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є органом, що утворюється Таїровським селищним головою.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» та іншими законами України, актами Президента України, постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики та інших центральних органів виконавчої влади, рішенням селищної ради, розпорядженнями  Таїровського селищного голови ради та цим Положенням.
 3. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоровꞌя, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 1. розглядає питання щодо:
 • подання Службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;
 • доцільність надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоровꞌя, якщо цього не зробили батьки дитини;
 • доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
 • вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
 • вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;
 • підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;
 • доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
 • визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;
 • стану утримання і виховання дітей у сімꞌях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
 • стану збереження майна право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
 • доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоровꞌя, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;
 • надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 • забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоровꞌя, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;
 1. розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сімꞌями, дітьми та молоддю  матеріали про стан сімꞌї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сімꞌї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сімꞌї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендацій щодо:
 • взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини(завершення або продовження у разі потреби  строку соціального супроводу);
 • направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;
 1. розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування в школі-інтернаті.

 

 1. Комісія має право:
 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності  інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
 • подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у ому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • утворити робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські обꞌєднання ( за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;
 • залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські обꞌєднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).
 1. Комісію очолює Таїровський селищний  голова.

 

Організація діяльності комісії забезпечується Службою у справах дітей Таїровської селищної ради.

 

В.о. першого заступника голови Таїровської селищної  ради є заступником голови комісії.

 1. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів Таїровської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики, юридичного відділу, відділу соціального захисту та охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики, Служби у справах дітей,  відділу фінансового забезпечення управління гуманітарної політики, інспектор Національної поліції, закладу охорони здоровꞌя. 
 2. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

 

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошується повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

 

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якої такі особи повинні бути попереджені письмово.

 

На засіданні можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

 

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подальшого подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 3. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 

 

 

 

ДИТЯЧА "ГАРЯЧА" ЛІНІЯ

СЛУЖБА у справах дітей Таїровської селищної ради

65496, Одеська область, Одеський район, смт.Таїрове, вул.40річчя Перемоги,27
Тел.: 0800751701(4)
ssd.tairoverada@ukr.net

Національна ДИТЯЧА "ГАРЯЧА" ЛІНІЯ
0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних)
або 772 (безкоштовно з мобільного)

* * *

"ГАРЯЧА" ЛІНІЯ Всеукраїнської громадської організації "Магнолія"
0 800 50 40 42
(консультації щодо патронату)

 

 

 

 

 

 

Розділ Програми

 

 

                                                                        ПРОГРАМА

щодо захисту  прав дітей, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

                                  на 2019-2021 роки

               Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми:

Закон України від  13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Постанова від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Постанова від 26.04.2002 р. № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постанова від 26.04.2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.04.2007 р. № 1386 «Про ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, та Єдиного електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах».

 1. Обгрунтування необхідності розроблення програми

     Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та  бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності  і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, які  неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які  виховуються  в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту.              

   Загальне  поширення  як в  Україні, так  і  в  громаді  соціального сирітства, складовою якого є дитяча безпритульність і бездоглядність, зумовлено  ухиленням  або  відстороненням  батьків   від  виконання своїх обов’язків  щодо  неповнолітньої  дитини.

    Серед основних його причин асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму та наркоманії, безробіття, економічна нестабільність, бідність.      

  Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою. 
    Збільшується кількість батьків, позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з неблагополучного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального захисту.

             Державні  заклади  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  продовжують   займати   чільне   місце  в  системі утримання  та  виховання таких  дітей. 
        У  той  же  час, починають   створюватися   і  розвиватися  сімейні форми виховання та  утримання  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених батьківського піклування. Питання  влаштування  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  зокрема  шляхом   усиновлення  та  направленням на виховання в прийомні сім’ї та дитячі  будинки  сімейного  типу регулюються  Сімейним  кодексом  України.

         Тож, завдання сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині,  позбавленій батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.

        

2.  Термін реалізації  Програми – 2019 – 2021 роки.

 

3. Мета Програми -       Метою  прийняття   Програми  є  подолання  дитячої   безпритульності   та  бездоглядності,  запобігання  сирітству, створення  умов  для  всебічного розвитку  та  виховання дітей, удосконалення  превентивної  та профілактичної  роботи  щодо  запобігання  вчиненню  дітьми  злочинів і інших  правопорушень,  створення  ефективної  системи  реабілітації неповнолітніх   правопорушників,  їх  ресоціалізації  та соціальної реінтеграції, соціально-правового  захисту дітей,  посилення відповідальності  за  виконання вимог законодавства у сфері  охорони дитинства , покращення  роботи  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів  місцевого  самоврядування  щодо  створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, захисті їх соціальних прав.  

 4. Шляхи і способи вирішення проблеми – проблему передбачається вирішити шляхом:

     - розроблення та  запровадження  ефективних   форм   роботи   з профілактики  дитячої безпритульності і бездоглядності,  виявлення на ранній стадії сімей,  які неспроможні або не бажають виконувати виховні   функції,   та   забезпечення  захисту  прав  дітей,  які виховуються в таких сім'ях;

     - застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей,  які перебувають у складних життєвих обставинах;

     - створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   з   наступним впровадженням системи їх обліку;

     -  запровадження  ефективних  форм  і  методів  роботи  з  дітьми,  які  перебувають  в  закладах соціального захисту, реалізація їх прав на виховання в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях усиновлювачів;

     -  створення умов для здійснення усиновлення дітей батьками, які не мають рідних дітей;

     -  захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

     -  забезпечення ефективної роботи Комісії з питань захисту прав дитини Таїровської селищної ради;

     -  забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету селищної ради  щодо виконання функцій органів опіки та піклування;

     -  забезпечення координації роботи всіх установ та організацій селищної ради причетних до роботи з дітьми.

 

          5. Очікувані результати та ефективність виконання програми

 

Виконання заходів Програми дасть змогу:

     -  розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними  батьками  з  метою усунення причин безпритульності і бездоглядності;

     -   реалізувати право кожної  дитини  на  сімейне  виховання,  насамперед біологічними  батьками  або  в  прийомній сім'ї,  дитячому будинку сімейного типу;

     -  вдосконалити роботу органу опіки і  піклування  з  урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей;

     -  своєчасне занесення даних до єдиної інформаційно-аналітичної  системи ведення обліку кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

     -  зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

     -  захистити житлові та майнові права кожної дитини.

 

 

         6. Координація та контроль за ходом виконанням програми

 

       Головним координатором виконання Програми є Служба у справах дітей Таїровської селищної ради.

     Служба у справах дітей Таїровської селищної ради:

Контролює хід реалізації Програми;

Забезпечення використання бюджетних коштів за призначенням;

Вносить пропозиції щодо змін або подовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

               

           7. Фінансове забезпечення

 

     Фінансове забезпечення  виконання  Програми  здійснюється   в межах   асигнувань,  передбачених  у   місцевому бюджеті та інших джерелах не заборонених законодавством.

 

 

      

                          Ресурсне забезпечення  програми захисту прав дітей,

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2019-2021 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Витрати на виконання

програми за роками

                          (тис.грн)

Усього  витрат на виконання програми тис. гривень

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

55.0

100.0

113.5

268.5

Таїровський селищний бюджет

55.0

100.0

113.0

268.5

 

 

 

 

 

8. Напрями діяльності та заходи щодо реалізації програми  захисту  прав дітей, подолання дитячої

                                             безпритульності та бездоглядності

№ з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

 

 

2019 рік

2020

рік

2021

Рік

1.

Сімейна політика як пріоритетний засіб запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) забезпечити першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, на усиновлення, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

 

-

-

-

95% влаштування

нововиявлених дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

 

 

 

2) забезпечити функціонування електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і громадян України, які бажають взяти їх на виховання, придбати ліцензійне програмне забезпечення для їх функціонування

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий

бюджет

 

10.0

10.0

10.0

придбання ліцензійного програмного забезпечення для  ПК, завершення введення вузла місцевого рівня ЄІАС «Діти» в промислову експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

3) удосконалити роботу з пошуку та підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та відповідних соціальних працівників

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

-

-

-

забезпечення належного влаштування не менше 95 %  дітей, які залишились без батьківського піклування, до сімейних форм виховання

                     

 

 

 

4) підвищити ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися у складних життєвих обставинах,   в тому числі поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради;

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї

 

 

 

5) провести заходи до Дня усиновлення та Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят під гаслом               “Не залишимо без уваги жодної дитини”

2019-2021

Служба

у справах дітей,відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики

місцевий бюджет

45.0

45.0

45.0

проведення щороку 2 заходів із залученням до них дітей із кризових категорій

 

 

 

6) забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних питань соціально – правового захисту дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне  виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання, розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий бюджет

 

-

 

-

 

13.5

покращення

інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей (розповсюдження соціальної реклами, плакатів, буклетів)

2.

Система організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

1) посилити контроль за виконанням положень нормативно – правових актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в громадських місцях, законність функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, порядок відвідування їх дітьми; заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганду проституції, насилля, жорстокості у дитячому середовищі; заборону розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції

 

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

недопущення перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів

 

 

2) забезпечити координацію роботи щодо проведення профілактичних рейдів, державно-громадських операцій щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій бездоглядності “Підліток. Зима Канікули”, “Діти вулиці», “Діти проти насильства, бездоглядності, за духовну та сімейну злагоду”, “Літо”, “Урок”,  здійснення контролю за умовами утримання, навчання, виховання дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, над якими встановлено опіку, піклування, які влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу

2019-2021

Служба у справах дітей,

відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики; відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради; Овідіопольський відділ НП ГУНП в Одеській області

 

 

 

 

виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів транспорту

100 % дітей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують, забезпечення

права дітей кризових категорій на належні умови проживання, освіту, медичну допомогу 

 

 

3) забезпечити щомісяця взаємоінформування між службою у справах дітей Таїровської селищної ради, відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради, відділенням поліції відділу ГУНП в Одеській області про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків

2019-2021

Служба у справах дітей,

відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту управління гуманітарної політики, відділ соціального захисту охорони здоровꞌя управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради; Овідіопольський відділ НП ГУНП в Одеській області

 

не потребує фінансування

-

-

-

комплексне вирішення питань захисту прав дітей

 

 

 

 

4. Вести цілеспрямовану індивідуальну роботу з батьками сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. У разі ухилення батьків  від виконання своїх обов’язків застосовувати  до  них усі наявні засоби адміністративного впливу.

 

2019-2021

Служба у справах дітей

не потребує фінансування

-

-

-

зменшення кількості сімей які опинилися в складних життєвих обставинах

 

 

 

5) забезпечувати своєчасне виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, ставити їх на облік, направляти під соціальний супровід і систематично контролювати утримання та виховання в них дітей, надавати таким сім’ям допомогу.

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

мінімалізація кількості дітей, вилучених з біологічних сімей

 

 

6) забезпечити здійснення моніторингу стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

 

не потребує фінансування

-

-

-

визначення  ефективності та коригування заходів, спрямованих на запобігання проявам дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

 

 

7) забезпечити проведення  акції “Діти мають права” до Міжнародного дня захисту дітей та участь дітей кризових категорій  у обласному марафоні “З турботою про дитину”, проведення інших інформаційно-просвітницьких акцій з питань соціально-правового захисту дітей, популяризації здорового способу життя, запобігання жорстокості та насильства серед дітей

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

місцевий бюджет

45.0

45.0

45.0

привернення уваги мешканців ОТГ до проблеми захисту прав дітей, проведення заходів

 

 

8) провести семінари, наради для працівників, які займаються вирішенням  питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

підвищення кваліфікації  працівників щорічно, покращення якості роботи з дітьми

 

 

9) забезпечити розміщення на сайті Таїровської селищної ради інформаційних матеріалів, соціальної реклами з питань

соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини, популяризації сімейних цінностей, ведення здорового способу життя , запобігання жорстокості і насильству в сім’ї, профілактики правопорушень та

злочинності у дитячому середовищі, інформування населення про безпеку дітей в Інтернеті

2019-2021

Служба

у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення інформованості населення про сімейні форми влаштування дітей, доступ населення до повної та об’єктивної інформації з питань соціально-правового захисту дітей 

 

 

 

 

 

Всього:

100.0

100.0

113.5

 

3.

Захист прав та інтересів дітей, запобігання жорстокому поводженню з ними

1) Проводити щомісячно засідання комісії з питань захисту прав дитини Таїровської селищної ради з метою забезпечення прав та інтересів дітей

2019-2021

 

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

2) Забезпечити контроль за утриманням та вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та у сім’ях усиновлювачів

2019-2021

 

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та

безпритульності

 

 

 

3) забезпечити проведення заходів, спрямованих на запобігання жорстокому поводженню з дітьми, з відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, тижнів пропаганди правових знань

 

 

 

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

покращення роботи щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності

 

 

4) забезпечити доступ дітей, які перебувають без законних представників, та дітей-біженців до навчання і програм розвитку особистості

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

100% забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих

 

 

6) створити умови для адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо з інтернатних закладів, до самостійного життя

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

готовність дітей до самостійного життя та розвиток у дітей навичок з прийняття соціально мотивованих рішень

 

 

7) забезпечити надання послуг з фізичної, психологічної і духовної реабілітації та реінтеграції дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

створення умов для ефективної реабілітації дітей, які опинились в складних життєвих обставинах

 

 

8) забезпечити моніторинг застосування праці дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

4.

Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей

1) надавати відповідальним працівникам з питань захисту прав дітей виконавчих комітетів місцевих рад об’єднаних територіальних громад методичну та консультаційну допомогу щодо реалізації вимог законодавства в сфері соціально-правового захисту дітей

2019-2021

Служба у справах дітей Таїровської селищної ради

не потребує фінансування

-

-

-

забезпечення належної якості послуг соціального захисту дітей, особливо кризових категорій, на рівні об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь